Info

LIDWINA

VOOR MS VZW

AFDELING MENEN

Begin 2009 rees de idee, om in navolging van het inloophuis te Hasselt, ook een inloophuis op te richten in Menen.

 

Op 1 oktober 2009 werd er gestart met een eerste vorm van dienstverlening: mogelijkheid tot gesprek met Marleen Deruytere, coördinator MS huis Menen.

Marleen, zelf verpleegkundige, verschaft aan wie het wil en in alle discretie, de nodige kennis en inzicht in de problematiek van MS of ze vraagt zelf de nodige info op, voor de patiënt met MS en/of zijn familie en omgeving. Deze manier van werken biedt steun tijdens de periode van diagnose en ook erna.

 

Binnen de werking Menen richt de VZW LIDWINA zich tot alle personen met MS, zowel bezoekers met beginnende MS, maar ook diegenen die reeds langere tijd door de ziekte getroffen zijn. Er wordt naar het verhaal van de personen met MS geluisterd en er wordt respect opgebracht voor de wijze waarop iedere patiënt met deze ziekte omgaat. Er wordt getracht de nodige kennis bij te brengen in de problematiek van MS door o.a ook het aanreiken van informatiefolders en dergelijke. Er worden indien mogelijk ook praktische oplossingen aangereikt voor zaken waarmee de persoon met MS geconfronteerd wordt, of waar nodig wordt doorverwezen naar andere hulpverleners. Er kan telefonisch contact opgenomen worden, maar ook via mail en dat onder het motto “Niets moet, alles kan”.

 

In de loop der jaren breidde ook in Menen dit initiatief beduidend uit. Momenteel bevinden we ons op een locatie ter beschikking gesteld door het AZ Delta Menen en krijgen we er heel wat logistieke steun. Vanaf dan werd er een tweede vorm van dienstverlening aangeboden: naast de individuele begeleiding is er actueel ook een ‘echt MS - huis’: een huis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten die hetzelfde meemaken, die dezelfde problemen kennen en met dezelfde vervelende zaken te maken krijgen. In een sfeer van vertrouwen wil het MS – huis in Menen een plaats aanreiken voor een gezellige babbel en een luisterend oor.

 

Vandaag de dag worden er ook geregeld activiteiten georganiseerd: verwennamiddagen, hobby, kookmomenten of ook worden sprekers uitgenodigd.

Kortom het MS huis Menen is een huis geworden waar bezoekers ervaringen met lotgenoten kunnen delen of waar gewoon gezellige momenten kunnen worden beleefd.

 

Vanaf november 2017 nemen we onze intrek in een nieuwe locatie: Lokaal Dienstencentrum Allegro te Volkslaan 302 - Menen!

 

MS en toch niet alleen.

 

Deruytere Marleen

Coördinator MS huis Menen

(telefonisch bereikbaar op woensdagnamiddag en vrijdagvoormiddag - zitdag op maandag van 13u30 tot 15u30)

 

de Gerlachestraat 6, 3500 Hasselt, België

Leistraat 83, 2460 Lichtaart, België

Volkslaan 302, 8930 Menen, België

 

Email: info@lidwina.be