Buddy's

LIDWINA

VOOR MS VZW

BUDDY'S

Wat?

Een buddy is een maat of een vriend, en wordt vooral gebruikt om aan te geven dat het iemand is die vrijwillig een ander helpt bij een ernstige ziekte.

Een buddy biedt een luisterend oor, praat over emoties en problemen die de ziekte met zich meebrengt en ook over andere zaken die ter sprake komen.

Interview met Corneel, reeds 5jr buddy van een MS patiënt.

Corneel is een fictieve naam om de anonimiteit te bewaren.

 

Waarom heb je ooit besloten om buddy te worden?

Om de vrije tijd die ik heb, nu ik gepensioneerd ben, nuttig te spenderen.

Het geeft me veel genoegdoening om iemand die het nodig heeft te kunnen helpen.

 

Hoe lang doe je dit al?

Een 5tal jaar. Na een goed gesprek met de voorzitter van vzw Lidwina was ik er helemaal voor gewonnen om mensen met MS te helpen en bij te staan. In dit gesprek worden de verwachtingen en Do’s en Dont’s besproken. Het is een evidentie dat de hulp die er geboden wordt geen medische hulp is en het aan de buddy is om in te schatten wanneer zijn kennis ontoereikend is. Dan zal de buddy ervoor kiezen om bepaalde problemen door te verwijzen naar de juiste instanties.

 

Wat doet een buddy?

Een buddy zorgt ervoor dat een persoon met MS langer in zijn thuisomgeving kan blijven. Dit is het hoofddoel.

Dit kan betekenen oplossingen zoeken voor allerlei praktische en sociale problemen. Een aantal voorbeelden kunnen zijn: helpen met het zoeken naar een goeie badlift, een ziekenhuisbed, een driewieler om toch mobiel te blijven, mogelijkheid tot eten aan huis leveren voorzien. Ook eventueel zorgen voor thuishulp en of thuisverpleging. De was wegbrengen naar een was en strijkatelier, vervoer voorzien voor kleine verplaatsingen (bank, tandarts,…). Eigenlijk allemaal kleine dingen die een grote impact hebben op het langer kunnen blijven in de thuisomgeving.

Vaak is het ook belangrijk om “gewoon” gezelschap te houden. Mensen met MS raken door het mobiliteitsprobleem vaak sociaal geïsoleerd en dit proberen we met het buddy systeem te doorbreken.

 

Zijn er veel buddy’s actief?

In Limburg zijn er momenteel 6 buddy's die maximaal 2 personen begeleiden.

 

Is er een ondersteuning voor als je zelf het moeilijk hebt?

Die is er van een psycholoog, een neuroloog en de MS nurse. Ook komen de buddy's 2x per jaar samen om ervaringen uit te wisselen.

de Gerlachestraat 6, 3500 Hasselt, België

Leistraat 83, 2460 Lichtaart, België

Volkslaan 302, 8930 Menen, België

 

Email: info@lidwina.be