Wistjedatjes

LIDWINA

VOOR MS VZW

WISTJEDATJES

Deze berichtjes zijn bedoeld voor uw persoonlijke kennis over MS. Zij kunnen onvolledig zijn en vervangen het advies van uw behandelende arts niet!

OBESITAS & MS:

Mensen met obesitas krijgen gemakkelijker MS, dat wijst een recente studie bij meer dan 5000 mensen uit. Hoe hoger de BMI ( boddy mass index ), hoe hoger het risico om MS te krijgen.

Het is een aanwijzing dat het zinvol is om vooral jonge mensen een gezonde voeding aan te bevelen en zo overgewicht te voorkomen.

 

VALLEN:

Vallen kan grote gevolgen hebben, denk maar aan een heupfractuur of aan een hersenschudding. Vallen is voor de persoon met ms een grote bedreiging en kan je leven een andere wending geven.

Er zijn wel 50 redenen die vallen kunnen veroorzaken. Evenwichtsstoornissen zijn een grote oorzaak van vallen. Twee taken tegelijk doen is een andere oorzaak die nogal eens vergeten wordt. Het correct gebruiken van je rolstoel / rollator is van groot belang. Als je al eerder gevallen bent is de kans om opnieuw te vallen groter. Personen met MS vallen vaak, tot 70 % van hen vallen wel eens. De snelheid van je lopen beïnvloed de kans op vallen.

Andere aandoeningen, vooral infecties ( bv. griep ) die tegelijk met MS voorkomen bevorderen vallen. Cognitieve problemen maken dat vallen meer voorkomt. 'S nachts opstaan is een valrisico.

Preventie is uiteraard van groot belang. Kinesitherapeuten kunnen helpen via een val-preventie programma.

 

WAT IS CIS?

CIS staat voor Clinically Isolated Syndrome, het gaat om een episode van neurologische uitval die langer dan 24 uur duurt en mogelijk het begin van MS kan zijn. Er is maar één symptoom ( bv. doof gevoel in een arm ) maar op de MRI scan van de hersenen zijn er meerdere vlekken te zien. Meestal is er een volledig herstel van dat ene symptoom. Jonge mensen, vrouwen meer dan mannen, kunnen CIS krijgen. CIS is nog geen MS , maar toch is het risico om echte MS te krijgen groot, 60 tot 80 %. Men raadt aan om CIS reeds te behandelen. Onderzoek heeft aangetoond dat men zo het ontstaan van MS kan uitstellen en mogelijk ook kan voorkomen.

 

VERZORG JE SPIEREN!

Oefeningen met je spieren zijn zinvol bij MS, men onderscheid:

KRACHTTRAINING, dit gebeurd bijvoorbeeld met gewichten of het betreft oefeningen tegen weerstand. Las regelmatig rustpauzes in , zeker als er spasmen of pijn zou ontstaan. Pijn is een teken dat spieren overbelast worden en dan moet je stoppen met oefenen.

MOBILISATIE is een ander type oefening, hierbij ga je de gewrichten maximaal bewegen. Je kan bijvoorbeeld trachten je armen te heffen tot achter je hoofd of je been in je heupgewricht naar alle kanten bewegen.

Ten slotte is er ook STRETCHING , hierbij ga je de pezen trachten te rekken. Hou het stretchen voor elke beweging minstens één minuut vol. Bij het ontstaan van spasmen moet je ophouden met stretchen. Al deze oefeningen kun je doen met of zonder begeleiding van een kinesitherapeut.

 

De Internationale MS Liga bestaat 50 jaar - in het Engels MSIF - “MS International Federation“.

Wat zijn de doelstellingen: MS hulp dichter bij de persoon met ms brengen, de kwaliteit van het leven verbeteren, aandacht hebben voor alle behandelingen - ook de alternatieve, aandacht voor het correct stellen van de diagnose, aandacht voor de familie van de persoon met ms, vooral voor de partner, aandacht voor “gezond leven“, voor revalidatie en voor werk & MS.

 

OEFENEN EN BEWEGEN:

Enkele wetenschappelijke artikels tonen nogmaals het nut aan van oefenen en voldoende bewegen.

 

Vitamine D

Enkele publicaties ondersteunen verder de rol van vitamine D bij het voorkomen en mogelijk ook voor het behandelen van MS.

 

BLAASSTOORNISSEN

kunnen in 25% van de gevallen behandeld worden via intermittente catheterisatie. De techniek en het juiste materiaal moet aangeleerd worden aan de patiënt.

 

MS bij kinderen

krijgt meer aandacht, vooral omdat de diagnose onderkend wordt en niet op tijd gesteld wordt. Van de 400.000 patiënten met MS in de VS zijn er 10.000 kinderen. Dus een op veertig patiënten is jonger dan 18 jaar. De beginsymptomen bij kinderen zijn anders dan bij volwassenen. Verwardheid, koorts, epilepsie, géén energie, blaasproblemen, zwakke benen, gezichtsstoornissen kunnen beginsymptomen zijn. Meestal verloopt de MS bij kinderen traag. MS bij teenagers heeft grote gevolgen voor hun schools presteren, voor hun zelfbeeld, voor de relatie met ouders. De eerste klinische studies met kinderen zijn bekend. Een recenter fase 3 studie vergelijkt de effecten van Fingolimod en IFB-1a in een groep van 99 kinderen. Na twee jaar blijkt de Fingolimod behandelde groep voor 92% de medicatie nog te gebruiken, voor INF-Beta was dit slechts 75 %. Fingolimod had in 9% van de gevallen ernstige bijwerkingen, voor INF-beta was dit 6%. De resultaten voor wat betreft “aantal opflakkeringen“, “nieuwe letsels“ en “risico op verslechtering“ waren beter voor Fingolimod dan voor INF-beta.

 

Stamcel toerisme!

In verschillende landen, en ook in België , laten patiënten zich overhalen om stamceltherapie te krijgen in het buitenland. Er wordt gewaarschuwd dat het hier gaat om “marketing van niet bewezen stamcel therapie“. Er worden bedragen tot 50.000 euro gevraagd voor een dergelijke behandeling in St. Petersburg, Rusland.

 

de Gerlachestraat 6, 3500 Hasselt, België

Leistraat 83, 2460 Lichtaart, België

Volkslaan 302, 8930 Menen, België

 

Email: info@lidwina.be